List polecający: Dutch Handball Federation

List polecający: Dutch Handball Federation

Od marca 2015 r. Najlepsi s?dziowie holenderskiej federacji pi?ki r?cznej prowadz? gry z systemem komunikacji AXIWI. Holenderska Federacja Pi?ki R?cznej jest bardzo zadowolona z systemu komunikacji AXIWI i napisa?a List polecaj?cy w którym potwierdza ich satysfakcj?....
List polecający: Royal Dutch Korfball Federation

List polecający: Royal Dutch Korfball Federation

Od stycznia 2015 r. najlepsi s?dziowie Royal Dutch Korfball Federation korzystaj? z bezprzewodowego i „hands free” systemu ??czno?ci AXIWI. S?dziowie korfballu Joeri Cook i Marcel Lari (fot.) testowali system i w mi?dzyczasie podczas u?ywania: “Dzi?ki systemowi...