Blog # 2 Harry i Gerda Kanis na trasie rowerowej po Europie

Blog # 2 Harry i Gerda Kanis na trasie rowerowej po Europie

W ci?gu 2 tygodni od startu dotarli?my do Bodensee. Dla tych, którzy chcieliby wiedzie? jak? tras? obrali?my: przejechali?my przez teren Ruhry, Eifel i poprzez Remagen, miasto nad Renem. Pod??ali?my wzd?u? rzeki przez trzy dni, a dzi?ki dobrej pogodzie mogliby?my spa?...