Od stycznia 2015 r. najlepsi sędziowie Royal Dutch Korfball Federation korzystają z bezprzewodowego i „hands free” systemu łączności AXIWI. Sędziowie korfballu Joeri Cook i Marcel Lari (fot.) testowali system i w międzyczasie podczas używania:

“Dzięki systemowi komunikacyjnemu AXIWI komunikacja między sędzią a asystentem sędziego jest optymalna i szybko można wprowadzać zmiany w pewnych sytuacjach”.

Royal Dutch Korfball Federation jest bardzo zadowolona z systemu komunikacji AXIWI dla sędziów i potwierdziła zadowolenie w Liście polecającym.

Więcej informacji o niedrogim systemie komunikacji dla sędziów, trenerów i oficjeli.