Najlepsi sędziowie Royal Dutch Hockey Federation (KNHB) przestawili się na bezprzewodowy system komunikacyjny AXIWI. Ci sędziowie działają w najwyższych profesjonalnych holenderskich ligach hokejowych dla mężczyzn i kobiet.

Przyjazny dla użytkownika system komunikacji dla oficjeli

System komunikacji bezprzewodowej zapewnia szybką i bezpośrednią komunikację między sędziami podczas meczu hokejowego. W wyniku tego dwóch oficjeli może obserwować niemal wszystko na boisku i konsekwentnie prowadzić grę w sposób optymalny. Jasper Nagtzaam, jeden z najlepszych sędziów z KNHB, który testował system komunikacyjny AXIWI, opowiada o swoich doświadczeniach: “Wielką zaletą otwartej linii komunikacyjnej jest to, że informacje mogą zostać natychmiast przesłane od sędziego do sędziego, bez potrzeby naciskania i przytrzymania przycisku. Jest to zaletą najwyższej wagi w sytuacji, gdy jest wiele osób poruszających się na małą przestrzeni. W szczególności dotyczy to rzutów wolnych wokół półkola i karnych rzutów rożnych. Inną ważną zaletą jest to, że gdy coś powiesz coś uczestnikowi gry, twój kolega zawsze będzie to słyszał.

Dodatkowo; System komunikacyjny AXIWI jest bardzo przyjazny dla użytkownika, kompaktowy i można łatwo ładować jednostki AXIWI. Nasze stare zestawy komunikacyjne pracowały z bateriami, co znacznie utrudniało ich działanie. Dzięki systemowi komunikacyjnemu AXIWI sędziowie komunikują się przez tak zwaną linię “otwartą”. Gra hokejowa na szczeblu krajowym rozgrywa się szybko – środowisko, w którym traci się czas na komunikację musi być unikane. Możliwość bezpośredniego kontaktu między sędziami przynosi w tym wypadku wiele korzyści”.

Rozwój sędziów hokejowych

AXIWI jest również używany przez obserwatorów KNHB, którzy dostarczają ocen i wskazówek dla sędziów, aby mogli oni rozwijać swoje umiejętności. Jasper Nagtzaam: “Obserwatorzy meczów hokejowych są obecni, aby ocenić skuteczność sędziów. Wśród motywów KNHB do wyposażenia obserwatorów jest to, że pozwalając im słuchać komunikacji pomiędzy sędziami podczas gry, wiedzą dokładnie, co mówią oficjele na boisku i jak reagują na konkretne sytuacje. Dla obserwatora jest to bardzo cenne, ponieważ zwiększa jego wgląd w motywy i działania sędziów. Informacje te są następnie uwzględniane w ewaluacji wraz z arbitrami po meczu i umożliwiają oceniającym udzielenie jak najlepszej porady.

Więcej informacji o niedrogim systemie komunikacji dla sędziów, trenerów i oficjeli.